Newsletter subscribe

Nauka

Coaching zawodowy

Posted: 27 maja 2016 o 22:53   /   by   /   comments (0)

Jednym z rodzajów coachingu jest coaching zawodowy, który służy przede wszystkim rozwojowi zawodowemu pracowników. Dotyczy to obecnie zajmowanego stanowiska, ale również tego, który klient chciałby objąć w przyszłości. Coaching zawodowy skierowany jest głównie dla osób pracujących zawodowo w organizacjach, np. samodzielnych specjalistów lub właścicieli firm. Coaching zawodowy służy wspieraniu Klienta w realizacji zadań zawodowych. Obszarem pracy jest wiedza, postawa i przekonania w realizacji roli zawodowej. Może być realizować w pracy z menedżerem, przedstawicielem kadry zarządczej i innymi osobami na stanowiskach. Coaching ścieżki zawodowej jest szczególnym rodzajem coachingu. Pomaga on w wspieraniu osoby w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego lub podczas pierwszego roku objęcia nowej funkcji.
Praca z coachem jest bardzo efektywną metodą rozwoju zawodowego. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez International Coach
Federation i Metrix Global. Coaching zawodowy szczególnie koncentruje się na rozwoju: umiejętności interpersonalnych – 35%, kompetencji menedżerskich – 18%, sprawności biznesowe, wiarygodności zawodowej i merytorycznej – 15%, umiejętności przywódczych – 14%, osobistego – 12%. Głównym celem coachingu jest zarządzanie czasem, pomoc w rozwiązywaniu problemów biznesowych i planowanie kariery zawodowej. Rola coacha polega na wypracowaniu u klienta poczucia własnej wartości, tak aby poznał samego siebie. Rzeczywiście, po jakimś czasie Klienci deklarują, że zwrosła u nich samoświadomość, wiara w siebie, kompetencje oraz, że radzą sobie oni z sytuacjami stresowymi.

Więcej – Coaching People – szkolenia dla hr