Newsletter subscribe

Zdrowie i uroda

Jak założyć dom opieki?

Posted: 20 kwietnia 2016 o 16:09   /   by   /   comments (0)

Całodobowa opieka dla niepełnosprawnych, dla przewlekle chorych oraz w wieku podeszłym – to wszystkie obowiązki domów opieki, domów pomocy społecznej i miejsc, które oferują pomoc w opiece nad niesamodzielnym członkiem rodziny.
Wiele osób interesuje się takimi miejscami i zastanawia się nad założeniem prywatnego domu opieki. Należy jednak spełniać pewne wymagania by móc to zrobić.
Pozwolenie na założenie prywatnego domu opieki wydaje wojewoda. Należy złożyć wniosek o zezwolenie, wszelkie dokumenty, które potwierdzają tytuł prawny do nieruchomości, zaświadczenie właściwego organu o możliwości użytkowania budynku (wszystko określa prawo budowlane), należy przedstawić plan prowadzenia placówki, wszelkie sposoby finansowania domu opieki, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie o niekaralności osoby, która będzie kierować domem opieki i jej stanie zdrowotnym.
Każda placówka, niosąca całodobową pomoc, opiekę niepełnosprawnym, chorym lub osobom starszym musi być odpowiednio przygotowana. Musi spełniać określone wymogi i warunki do świadczenia usług pielęgnacyjnych, między innymi: pomoc przy podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja podczas choroby, podawanie żywności, utrzymywanie czystości i tym podobne.
Jeśli chodzi o budynek, nie może być on w żaden sposób odizolowany od innych. Musi mieć windę, a jeśli dany budynek nie może jej posiadać, wszystkie pokoje muszą znajdować się na parterze. Pokoje powinny mieć odpowiednią wielkość, np. pokój jednoosobowy, nie powinien być mniejszy niż 9m2, pokój dwu-trzyosobowy musi dawać dostęp 6m2 na osobę.
Każda placówka musi posiadać jadalnie, pralnie i pomieszczenie do suszenia ubrań, łazienkę dla nie więcej niż 5 osób i toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Każde pomieszczenie musi mieć specjalne uchwyty i urządzenia, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
Każdy dom opieki ma co jakiś czas kontrolę. Kary za nieprzestrzeganie przepisów wynoszą od 200 zł do 6000 zł, warto więc zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły podczas prowadzenia domu opieki.