Newsletter subscribe

Finanse

Kredyty dla małych firm na bieżącą działalność i dla celów inwestycyjnych

Posted: 22 grudnia 2016 o 15:02   /   by   /   comments (0)

Struktura firm, biorąc pod uwagę kryterium wielkości, jasno wskazuje, że w Polsce ilościowo dominują firmy najmniejsze. Do prężnie działającego sektora MŚP, zgodnie z aktualnie przyjętą klasyfikacją, zalicza się:

mikroprzedsiębiorstwa,

firmy małe (czyli takie, które mogą zatrudniać nawet do pięćdziesięciu pracowników),

średnie firmy.

Łatwo zauważyć, że mała firma to nie jest to samo co mikroprzedsiębiorstwo. Powyższy podział uwzględnia takie parametry jak:

zatrudnienie,

obroty lub suma bilansowa.

Jeśli chodzi o kredyty dla małych firm, pojęcie „małej firmy” używane bywa często w rozumieniu potocznym, czyli nie zawsze uwzględniającym formalny podział według wspomnianych wcześniej wielkości. Zgodnie z takim tokiem rozumowania, do kredytów oferowanych małym firmom zalicza się zarówno takie, których potencjalnymi odbiorcami są przedsiębiorstwa jednoosobowe, jak i takie, które mają zaledwie kilku pracowników, a nawet firmy, które formalnie małymi przedsiębiorstwami są, chociaż dla zewnętrznych obserwatorów mogą wyglądać jak firmy przynajmniej średnie.
W związku z powyższym, kredyty dla małych firm mogą cechować się bardzo dużą różnorodnością. Możemy z pewnością znaleźć wśród nich kredyty dla małych firm, które w zamyśle mają pomóc ich właścicielowi (albo właścicielom) w rozpoczęciu planowanej działalności. Kredyty takie udzielane są na podstawie biznesplanów. Inne dostępne na rynku bankowym kredyty dla małych firm to kredyty, które w założeniu mają wspierać ich bieżącą działalność. Kredyty takie pozwalają często na zachowanie płynności finansowej wtedy, gdy przedsiębiorstwo tego najbardziej potrzebuje, czyli na przykład poza sezonem. Kredyty dla małych firm to również kredyty inwestycyjne, a więc takie, których przeznaczaniem jest pomoc w rozpoczęciu i realizacji inwestycji. Dzięki nim firmy mogą podejmować się działań, które w przyszłości przyczynią się do zwiększenia zysków, a na które bez pomocy zewnętrznej nie byłyby sobie w stanie pozwolić.
Ważne, by przedsiębiorca, który chce skorzystać z kredytu umiał dokładnie określić, jaki jest jego cel, a także miał świadomość, że z realizacji tego celu będzie dokładnie rozliczony.

Opracowano przy udziale firmy Multi Inicjatywa Kredyt Dla Firm